custom plastic mold parts

  • DONGGUAN BẮT ĐẦU: ƯU ĐÃI ĐỂ CUNG CẤP CÁC BỘ PHẬN KHUÔN NHỰA TỐT NHẤT

    Chốt đột là một thành phần thiết yếu của khuôn dập. Khả năng của nó là cài đặt nó trên khuôn dập cho các hoạt động dập và đột liên tục với mục tiêu là các vật liệu đã chuẩn bị có thể bị cô lập hoặc biến dạng dẻo, để có được các hạng mục cần thiết đã hoàn thành hoặc hạng mục bán hoàn thành.   START là một…
    Đọc thêm
1 Trang 1 của 1
YÊU CẦU NGAY BÂY GIỜ